Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày