Thế mạnh Việt Nam bất ngờ tụt dốc: 'Bệnh kinh niên' chưa dứt