Thẻ Đảng viên, nhà báo sẽ không được làm thủ tục lên máy bay