Thẻ căn cước sẽ thay hộ khẩu trong tất cả thủ tục hành chính

14/1,385