Thẻ BHYT mới: Con số cho biết mức tiền được hưởng khi khám chữa bệnh