Thầy giáo “xuyên đêm” vượt 200 km hiến máu cực hiếm cứu người