Thầy giáo Tây chưa làm việc với nhà chức trách sau phát ngôn về Đại tướng