Tháp Lakhta tại Nga sẽ phá vỡ kỷ lục tòa nhà cao nhất châu Âu