Thành tích bết bát, Lê Huỳnh Đức xin thôi ngồi ghế nóng