Thanh niên tự nhận là phi công từ Sao Hỏa, kể chuyện gây kinh ngạc