Thanh niên rơi từ tầng 4 được cứu sống ngay vệ đường