Thanh niên nghi ngáo đá leo lên tầng 10 bệnh viện cởi quần áo, dọa nhảy