Thanh niên nghi ngáo đá cầm dao tự rạch bụng giữa đường phố