Thanh niên nghi "ngáo đá" cầm chảo K+ đánh nhiều người trên phố