Thanh niên Hải Dương chuốc say nhiều cô gái cùng công ty và đưa vào nhà nghỉ