Thanh niên dọa công an, nói 'bác là trưởng CATP' bị đề nghị xử lý thêm hành vi khác