Thanh niên có 2 tiền án bị bắt khi mang ma túy đi mua cơm