Thanh niên bị suy thận cấp sau quan hệ, vì bạn gái cho uống thuốc kích dục quá liều