Thanh niên bị đâm chết vì xù “tiền bo” tiếp viên nữ