'Thánh lật' Toyota Fortuner lại không bung túi khí khi gặp tai nạn