Thanh Hóa lên tiếng về sắp xếp công việc mới cho nguyên PCT Ngô Văn Tuấn