Thanh Hóa không giấu vụ bổ nhiệm thần tốc nữ trưởng phòng