Thanh Hóa: Bố sát hại con trai rồi tẩm xăng tự sát, đốt nhà