Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải vận chuyển 250 kg thịt gà bốc mùi ôi thiu