Thắng Palestine, Olympic Việt Nam được 'thưởng nóng' 400 triệu đồng