Thắng may mắn Newcastle, Tottenham chia sẻ ngôi đầu với MU