'Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị': Phục vụ tiệc cưới mà nước mắt mặn chát