'Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị': Đứng sưng chân làm 'PG' nhiều cám dỗ