Tháng 11, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 11, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.637 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 7,7% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11/2018 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 11, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới Ảnh 1

Tính chung 11 tháng năm 2018, cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm nay là 1.107.105 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 11, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới Ảnh 2

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2018 là 3.432.598 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 1.234.372 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2.198.226 tỷ đồng thông qua 39.065 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Biểu đồ trên cho thấy, số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong 11 tháng đầu năm liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, chỉ riêng số lao động đăng ký đang có xu hướng giảm.

Theo số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn trong 11 tháng năm 2018, cho thấy tất cả các quy mô vốn đều có số lượng doanh nghiệp tăng ở tất cả các tiêu chí.

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất là ở nhóm quy mô vốn từ 50-100 tỷ đồng (25,9%) và thấp nhất là ở nhóm quy mô vốn từ 0-10 tỷ đồng (3,1%).

Nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng cao nhất (45,3%) về số lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, đồng thời, tỷ lệ tăng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của nhóm này cũng ở mức cao, (lần lượt là 61% và 43,7%).

Trong khi đó, tỷ lệ tăng về số lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ở nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng là ở mức thấp hơn (lần lượt là 63,1% và 37,3%).

An Nhiên

Đang tải...
Người từ Trà Leng: ‘Em không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi’

Người từ Trà Leng: ‘Em không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi’

Liều mình tìm giải pháp “cứu” cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên

Liều mình tìm giải pháp “cứu” cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên

Người phụ nữ tử vong trong khách sạn: Nhiều BCS

Người phụ nữ tử vong trong khách sạn: Nhiều BCS

Miền Trung Việt Nam phải sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni

Miền Trung Việt Nam phải sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni

TIN MỚI

Ho khan kéo dài, vì sao?

Ho khan kéo dài, vì sao?

Hỏi: Tôi 62 tuổi. Cứ lúc giao mùa chuyển lạnh là tôi bị ho khan, dù trước đó tôi không mắc bệnh gì, không dùng...