Thán phục tài biến hóa của Ngọc Trinh, lúc thì 'hở lấy hở để' lúc lại 'kín mít mìn mịt' mà vẫn đẹp ngất ngây