Thẩm phán liên bang Brazil ra lệnh đóng cửa biên giới với Venezuela