Thái Sơn Nam vùi dập đối thủ đến từ Hàn Quốc bằng cơn mưa bàn thắng

13/0,419