Thai phụ phải đình chỉ thai kỳ vì chiếc răng khôn mọc lệch