Thai nhi 9 tháng tuổi chết lưu vì mẹ ăn quá nhiều đồ ngọt