Thai nhi 39 tuần suy thai cấp do dây rốn xoắn được cứu sống