Thái Nguyên có số thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn trở lên cao vượt trội