Thái Lan "mượn" Việt Nam bán sầu riêng cho Trung Quốc

15/1,022