Thái Lan lạc quan về khả năng sống sót của những người mất tích