Thái Bình: Điều tra việc bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô trước trụ sở