Thái Bình: 2 vợ chồng bị điện giật chết thương tâm