TGĐ lừa hàng chục tỷ, bị tạm giam 9 năm vẫn chờ án