Tết cận kề, Giám đốc nợ tiền lương 'biến mất'

13/0,672