Tên trộm 'to gan' thuê xe trộm 12 cây gỗ ven đường rồi bán hơn 100 triệu