Tên cướp 'nhí' tới vứt hung khí gồm những gì sau khi cướp ngân hàng?