Tây Nguyên: Quản lý bền vững nguồn nước ứng phó hạn hán

Quản lý bền vững nguồn nước ứng phó hạn hán là yêu cầu quan trọng của các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Đây cũng là chủ đề Hội thảo do Tổng Cục Thủy lợi vừa phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng tổng cục Thủy lợi, Tây Nguyên là một trong những vùng thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi hạn hán. Hiện toàn vùng đang thiếu khoảng 5 tỷ m3/năm và đến năm 2030 sẽ thiếu 5,5 tỷ m3/năm. Ngoài sự phân bố lượng nước không đồng đều giữa mùa mưa và mùa khô, khả năng trữ nước kém của loại đất vùng Tây Nguyên thì mỗi năm hàng chục nghìn ha rừng Tây Nguyên bị mất đi khiến nguồn nước ngày càng bị đe dọa. ..

Trước thực trạng trên, theo ông Tỉnh, Tổng cục Thủy lợi đã có kế hoạch xây dựng những công trình thủy lợi lớn, đặc biệt là các hồ chứa, tận dụng các nguồn nước để xây dựng các hồ trữ nước, kết nối hồ… nhằm đảm bảo tưới ổn định và có nguồn nước để chống hạn khi hạn xảy ra tại Tây Nguyên.

Cụ thể, toàn vùng Tây Nguyên cần nâng cấp, sửa chữa 726 công trình thủy lợi phục vụ tưới cho 97.987 ha lúa, 125.799 ha cà phê, còn lại là màu và cây khác. Xây dựng mới 1.442 công trình và cụm công trình gồm 1.029 hồ chứa, 278 đập dâng, 86 trạm bơm, 49 cụm công trình phục vụ tưới 293.264 ha đất canh tác. Ngoài ra, công tác dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình thủy lợi cấp nước cho nông nghiệ và dân sinh phải được đặc biệt chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Phạm S. chia sẻ kinh nghiệm của Lâm Đồng là khẩn trương xây dựng, phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi trên từng địa bàn thôn, xã; đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước tưới quanh năm cho cây trồng.

TIN MỚI