Tây Nguyên: Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải đã giảm giá cước