Tây Nguyên: Nghịch lý - Tốn tiền tỷ, hàng loạt công trình nước sạch bị bỏ hoang