Tây Ban Nha thua cay đắng, Ramos chê tuyển Nga chỉ tử thủ chờ luân lưu