Tay anh chị từng 'hô mưa gọi gió' trong thế giới ngầm Hà Nội