Taxi rơi khỏi cầu lúc giữa đêm, 6 người thương vong